Trần nhà hợp phong thủy phải làm thế nào?

Tục ngữ nói rằng, ngẩng cao đầu là trời, trời cao khí mới thông, do vậy nếu tấm trần ờ huyền quan quá thấp thì làm trái với điều này, đó là điềm không lành trong phong thuỷ học, chứng tỏ người ở luôn trong tình trạng bị ức chế

Trần nhà nên làm cao một chút bởi đó là vị trí long đầu (đầu rồng) của ngôi nhà, long đầu nên cao chứ không nên thấp. Đồng thời cũng nhằm mục đích để không khí chỗ huyền quan lưu thông thuận lợi, như vậy sẽ rất có ích cho khí vận của ngôi nhà.
Trần nhà nên chọn màu theo phong thủy, chọn gam màu nhạt. Màu sắc của trần nhà và sàn nhà phải là “trên nhẹ dưới nặng”, như vậy mới phù hợp với đạo lý tự nhiên “nhẹ – trong là trời, nặng – đục là đất”.

9

Đèn trần nên chọn loại tròn

Đèn lắp trên trần huyền quan phải căn cứ theo nguyên tắc “trời tròn đất vuông”, hình tròn tượng trưng cho sự đoàn viên và viên mãn. Tránh tấm trần nhà quá thấp và trũng.

Màu sắc của trần nhà nên chọn màu theo phong thủy

Trần quá thấp

Tục ngữ nói rằng, ngẩng cao đầu là trời, trời cao khí mới thông, do vậy nếu tấm trần ờ huyền quan quá thấp thì làm trái với điều này, đó là điềm không lành trong phong thuỷ học, chứng tỏ người ở luôn trong tình trạng bị ức chế, khó có thể mở mày mở mặt.

Màu sắc của tấm trần quá tối

Màu sắc của tấm trần ở huyền quan không nên tối quá, nếu màu sắc của nó tối hơn sàn nhà, gọi là “trên nặng dưới nhẹ”, hay “đầu nặng chân nhẹ”. Tấm trần ở huyền quan thấp và trũng chứng tỏ trong nhà trên bảo dưới không nghe.

Đèn treo hình tam giác

Không nên treo đèn trần ở huyền quan thành hình tam giác. Hình tam giác thuộc tướng không tốt, có nghĩa là không vuông vức, hài hoà.

Cùng Nội Dung

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *