tượng rồng

Rồng xanh nhả ngọc trừ thị phi, hóa giải ngũ sát F102

rong-xanh-f102-02

4,140,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm

Rồng xanh đế thủy tinh tăng cường địa vị, trừ tiểu nhân A147

rong-a147-02

875,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh bột đá màu, trên đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Rồng xanh ôm sâm như ý tăng công danh, thị phi K162M

k162m-rong-xanh

3,273,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con Rồng ( Thìn ) bột đá màu (tại Việt Nam). +

Rồng vàng như ý hưng long tăng cường tài phước, tăng lộc A157

a157-rong-vang-de-go-03

2,100,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ vàng trên đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Rồng vàng tường long nạp tài làm tăng cường phát huy quyền lực A158

a158-rong-vang-de-go-03

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ vàng trên đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Rồng trên đế gỗ hóa giải kẻ tiểu nhân, kẻ xấu A155

rong-vang-a155-02

1,050,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng vàng bột đá mạ vàng, trên đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Rồng vàng đế gỗ là biểu tượng của quyền lực, địa vị E134

rong-vang-e156-2

1,138,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con Rồng ( Thìn ) bột đá mạ vàng non(tại Việt Nam).

Rồng vạn sự như ý trừ tiểu nhân, thị phi H324G

h324g-rong-vang

2,880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con Rồng ( Thìn ) bột đá mạ vàng non(tại Việt Nam).

Phú quý hưng long tăng công danh, sự nghiệp K154M

k154m-rong-vang-sa-kim

2,118,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Rồng vàng sa kim may mắn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Tượng Rồng cát tường vận long E129

rong-xanh-de-go-e129

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh bột đá màu, đế gỗ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x

Tượng đồng tử cưỡi rồng bằng đồng G229

dong-tu-cuoi-long-phung-g229-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đồng tử cưỡi long phụng bằng đồng (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x

Tượng rồng phượng bằng Thanh ngọc N048-1

long-phung-thanh-ngoc-n048-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng long phụng Thanh Ngọc (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 3cm x

Tượng rồng phong thủy Tiêu Ngọc nhả châu RTN01

rong-tieu-ngoc-nha-chau-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá Tiêu ngọc xanh gân huyết(Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm x