cửa hàng bán rồng vàng phong thủy

Rồng phong thủy bên bắp cải đá hắc ngà DT210

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rồng bên bắp cải đá hắc ngà phong thủy (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước

Rồng phong thủy trên gậy như ý đá hắc ngà DT212

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rồng đá hắc ngà bên gậy như ý (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài

Rồng phong thủy ôm hồ lô đá hắc ngà DT214

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rồng đá hắc ngà ôm hồ lô (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x

Rồng phong thủy đá hắc ngà nhả ngọc DT211

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rồng đá hắc ngà nhả ngọc (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Rồng phong thủy đá hắc ngà bên nén vàng DT213

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rồng đá hắc ngà bên nén vàng (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x

Rồng phong thủy ngọc cẩm thạch dáng đứng lớn N074

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng đá cẩm thạch ( Tây Tạng) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x

Tượng rồng phong thủy đá Thanh Ngọc N049-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rồng Thanh Ngọc (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 3.5cm x 22cm

Rồng xanh phong thủy Lam Ngọc lớn DT147

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh đá Lam Ngọc (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 4.5cm x

Rồng xanh phong thủy đá Lam Ngọc DT149

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh đá Lam Ngọc (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 2.5cm x

Rồng xanh phong thủy ngọc Đông Linh RX-DL

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh đá ngọc xanh Đông Linh (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x

Rồng bột đá xanh bên mẫu đơn Y221

+ Chất liệu và hoàn thiện: rồng bên hoa mẫu đơn, bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm

Rồng bột đá hồng nghiệp cao thăng F105

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 11cm

Rồng bột đá nạp phước giả cổ Y222

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ đồng giả cổ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x