Rồng Đá Quý

Tượng rồng phượng bằng Thanh ngọc N048-1

long-phung-thanh-ngoc-n048-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng long phụng Thanh Ngọc (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 3cm x

Tượng rồng phong thủy Tiêu Ngọc nhả châu RTN01

rong-tieu-ngoc-nha-chau-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá Tiêu ngọc xanh gân huyết(Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm x

Rồng phong thủy đá Tiêu Ngọc đứng RTN02

rong-tieu-ngoc-dung

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đá Tiêu Ngọc gân huyết (Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 7cm x

Rồng phong thủy ngọc cẩm thạch dáng đứng lớn N074

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng đá cẩm thạch ( Tây Tạng) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x

Tượng rồng phong thủy đá Thanh Ngọc N049-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rồng Thanh Ngọc (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 3.5cm x 22cm

Rồng xanh phong thủy Lam Ngọc lớn DT147

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh đá Lam Ngọc (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 4.5cm x

Rồng xanh phong thủy đá Lam Ngọc DT149

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh đá Lam Ngọc (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 2.5cm x

Rồng xanh phong thủy ngọc Đông Linh RX-DL

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh đá ngọc xanh Đông Linh (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x