Tượng Rồng Mạ Vàng

Rồng vàng như ý hưng long tăng cường tài phước, tăng lộc A157

a157-rong-vang-de-go-03

2,100,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ vàng trên đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Rồng vàng tường long nạp tài làm tăng cường phát huy quyền lực A158

a158-rong-vang-de-go-03

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ vàng trên đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Rồng vàng đế gỗ tăng công danh, trừ tiểu nhân A156

a153-rong-vang1

1,138,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con Rồng ( Thìn ) bột đá mạ vàng non(tại Việt Nam).

Long mã vàng kim mã đáo thành công, như ý A150

a150-long-ma-3

4,550,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng long mã (rồng và ngựa) ôm bồn tụ bảo, bột đá mạ vàng non (tại Việt

Rồng trên đế gỗ hóa giải kẻ tiểu nhân, kẻ xấu A155

rong-vang-a155-02

1,050,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng vàng bột đá mạ vàng, trên đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Rồng vàng đế gỗ lớn tăng cường địa vị, công danh A154

rong-vang-a154-02

4,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ vàng trên đế gỗ lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Rồng vàng đế gỗ là biểu tượng của quyền lực, địa vị E134

rong-vang-e156-2

1,138,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con Rồng ( Thìn ) bột đá mạ vàng non(tại Việt Nam).

Rồng vàng cõng trăng ngọc làm tăng giàu sang phú quý H323G

h323g-rong-vang-cong-trang

3,880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ vàng trên đế gỗ lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Long mã tụ bảo lộc tụ tài tụ, chiêu tài H322G

h322g-long-ma-1

4,190,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng long mã (rồng và ngựa) bằng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích

Rồng vạn sự như ý trừ tiểu nhân, thị phi H324G

h324g-rong-vang

2,880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con Rồng ( Thìn ) bột đá mạ vàng non(tại Việt Nam).

Rồng vàng đế gỗ tăng công danh, sự nghiệp H325G

h325g-rong-vang-nho

1,086,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con Rồng ( Thìn ) bột đá mạ vàng non(tại Việt Nam).

Phú quý hưng long tăng công danh, sự nghiệp K154M

k154m-rong-vang-sa-kim

2,118,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Rồng vàng sa kim may mắn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Rồng vàng kim nhỏ giúp tăng quyền lực, địa vị K156M

k156m-rong-vang-2

867,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con Rồng ( Thìn ) bột đá mạ vàng (tại Việt Nam).